понеделник, октомври 16, 2006

НАЧАЛО


На
шата нова кухня ще бъде готова до края на месеца.Това е любимото място на цялото семейство.Очаквайте много снимки и рецепти.Сайтът ще бъде обновяван редовно.Our new kitchen will be redy till the end of the mounth.This is my family's favorite place.I will show you many photos and recipes from Bulgaria.


Няма коментари: